Menu
čtvrtek, 26 říjen 2023 19:10

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

plnící působnost členské schůze

spolku BK Brandýs n.L., z.s.

 

Datum a čas konání:  20.11.2023 od 18:00 hodin

 

Místo konání:                             Brandýs n.L.-Stará Boleslav, Kostelecká 1776 (SportCentrum Brandýs)

 

Klíč pro stanovení počtu delegátů:    Na každých započatých 20 členů sportovního týmu v jednotlivé kategorii připadá jeden delegát (předpokládaný počet 22 delegátů). Nominaci delegátů provedou vždy společně za každý tým jednotliví jeho členové či jejich zákonní zástupci (rodiče) a oznámí ji prostřednictvím trenéra daného týmu nejpozději při prezenci před zahájením jednání shromáždění delegátů.

 

Program:

 

  1. Zahájení

 

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

 

  1. Odvolání členů výboru, místopředsedy a předsedy spolku

Návrh usnesení: „Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze odvolává z funkce k dnešnímu dni všechny členy výkonného výboru spolku. Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze odvolává k dnešnímu dni z funkce předsedu i místopředsedu spolku.“

 

  1. Volba členů výboru, místopředsedy a předsedy spolku

Návrh usnesení: Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze zvolilo, a to s účinností od zítřejšího dne, následujících pět nových členů výkonného výboru spolku …. . Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze zvolilo, a to s účinností od zítřejšího dne, předsedou spolku …., který je současně i členem výkonného výboru. Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze zvolilo, a to s účinností od zítřejšího dne, místopředsedou spolku …., který je současně i členem výkonného výboru.“

 

  1. Schválení zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření spolku

Návrh usnesení: Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze schválilo, a to z důvodu vyloučení jakýchkoliv pochybností, zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření spolku za období od 1.1.2018 do 31.12.2022, přičemž k 31.12.2022 zůstává na účtu nerozděleného zisku spolku celková částka 35.831 Kč, která nechť je v následujících dvou letech použita k financování hlavní činnosti spolku. Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze tak bez výhrad schvaluje výsledek hospodaření spolku za rok 2018, kdy spolek dosáhl ztráty v celkové výši  -276.270,15 Kč, i za rok 2019, kdy spolek dosáhl zisku v celkové výši 630.147,81 Kč, i za rok 2020, kdy spolek dosáhl ztráty v celkové výši -353.558,68 Kč, i za rok 2021, kdy spolek dosáhl ztráty v celkové výši -483.065,44 Kč a konečně i za rok 2022, kdy spolek dosáhl zisku v celkové výši 121.699,11 Kč.

Příloha: 01 Závěrky 2018-22 & Rozpočty 2023-24.pdf

 

  1. Schválení mezd a odměn

Návrh usnesení: Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze schválilo, a to s odkazem na výše schválené výsledky hospodaření spolku za období od 1.1.2018 do 31.12.2022, současně tímto schvaluje i výši mzdových nákladů, které byly použity zejména na odměny trenérů jednotlivých družstev, přičemž tímto schvaluje celkové mzdové náklady za rok 2018 ve výši 721.844 Kč, za ro 2019 ve výši 879.400 Kč, za rok 2020 ve výši 819.705 Kč, za rok 2021 ve výši 945.654 Kč i za rok 2022 ve výši 902.369 Kč.

Příloha: 01 Závěrky 2018-22 & Rozpočty 2023-24.pdf

 

  1. Schválení rozpočtu spolku

Návrh usnesení: Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze schválilo, v návaznosti na předchozí hospodaření spolku, rozpočet spolku na rok 2023, jakožto vyrovnaný, s celkovými plánovanými příjmy a výdaji v částce 6.450.000 Kč a současně též navržený vyrovnaný rozpočet na rok 2024 s celkovými plánovanými příjmy a výdaji v částce 6.773.000 Kč.

Příloha: 01 Závěrky 2018-22 & Rozpočty 2023-24.pdf

 

  1. Rozhodnutí o výši členských příspěvků

Návrh usnesení: Shromáždění delegátů spolku vykonávající působnost členské schůze rozhodlo, v souladu se schváleným rozpočtem spolku na rok 2023 a rok 2024, o výši ročních členských příspěvků, které jsou splatných ve dvou splátkách, a to 40% do konce září a 60% do konce února každého školního roku, pro jednotlivé kategorie následovně:

kategorie

IX.2023 -VI.2024

10%

IX.2024 -VI.2025

Baby Basket

3 500 Kč

 

3 850 Kč

U10 G & U10B

5 000

 

5 500 Kč

všechny ostatní kategorie

7 000

 

7 700 Kč

 

  1. Závěr  

 

Pozvánka (alespoň sedm dní před konáním shromáždění delegátů) rozeslána elektronicky (e-mailem) každému družstvu prostřednictvím trenérů těchto jednotlivých družstev a též vyvěšena na obvyklých sportovištích spolku, jakož i na webu spolku.

 

V Brandýse nad Labem dne 25.10.2023

 

 

BK Brandýs n.L., z.s.

Ing. Michal Ornst – předseda

 

Elektronická příloha: 01 Závěrky 2018-22 & Rozpočty 2023-24.pdf

Číst 116 krát Naposledy změněno čtvrtek, 26 říjen 2023 19:19

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok